กล้องฟลูออเรสเซนต์ไมโครสโคป

 

Fluorescence Microscope

Fluorescence Microscope หรือกล้องไมโครสโคปแบบใช้แสง คือกล้องจุลทรรศน์ประเภทใช้แสง Fluorescence เป็นกล้องที่นำไปใช้ในห้องแล็ปหรือห้องวิจัยตามโรงพยาบาล หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้ อาศัยแหล่งกำเนิดแสงที่มีพลังงานสูง เช่น แสง UV ส่องผ่านระบบเลนส์ เพื่อรวบรวมแสงให้ส่องผ่านไปยังวัตถุ หลังจากนั้นวัตถุจะปล่อยพลังงานออกมาเป็นแสงที่ตาเราสามารถมองเห็นได้ที่เรียกว่า Visible Light 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 42,134