กล้องส่องทางชีววิทยา

 

Biological Microscope

Biological Microscope กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานชีววิทยา เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการสังเกตุวัตถุที่มีขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านชีววิทยา อุตสาหกรรมการผลิตยา อุตสาหกรรมการเกษตร งานทางด้านการแพทย์ Biological Microscope จึงกล้องจุลทรรศน์ที่ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการนำไปใช้ในหน่วยงานทางด้านการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้สอนแก่นักเรียน นักศึกษา ตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 42,134