กล้องจุลทรรศน์แบบวิดีโอ

 

Video Microscope

Video Microscope คือ กล้องจุลทรรศน์แบบวิดีโอที่มี Image sensor แบบ CCD โดยการเชื่อมต่อเข้ากับช่องวิดีโอของหน้าจอโทรทัศน์ เพียงเท่านี้ก็สามารถมองเห็นได้ สามารถปรับใช้กับอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอที่มีขายทั่วไปได้ CCD Image sensor จึงทำให้ได้ภาพที่คมชัดกว่า CCD CMOS Image sensor


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 42,134